Támogatott beruházási projekt

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett GOP-2011-1.3.1 Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása c. pályázati felhívásra 2011. december 23-án társaságunk benyújtotta a fenti pályázatot. Erre azért volt lehetőségünk, mert tagja vagyunk az Akkreditált Innovációs Klaszter címmel rendelkező ÖKOPolisz Klaszternak.

A pályázat címe:

„A Devecseri Agrokémiai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. automatizált, üzembiztos és energiatakarékos szárítási technológiájának fejlesztése”

A benyújtott pályázatot az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélt, és 2012. május 23-án megkötésre került a MAG Zrt. és a Devecseri Agrokémiai Kft. között a támogatási szerződés.

A beruházás főbb paraméterei:

 • Teljes bekerülési költség: 678 167 525,- Ft

 • Ebből támogatásra jogosult: 621 737 825,- Ft -ebből 37 976 349,-Ft K+F+I tevékenység

 • Megítélt támogatás összege: 243 655 130,- Ft,

 • Mely összegből 207 106 860,- Ft az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából, 36 548 270,- Ft pedig a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

 • Beruházás kezdési időpontja: 2012. július 19.

 • Tervezett befejezési időpontja: 2013. július 31.

A beruházás az alábbi tételeket tartalmazza:

 • 2db PETKUS-4000 sorozatú szárítótorony a hozzá kapcsolódó fogadótérrel, anyagmozgató berendezésekkel, terménytisztítókkal, porkamrákkal és betároló technológiával.

 • Meglévő 15.000 tonnás silótelep betároló rendszerének átalakítása.

 • 2db 1200 m2-es 4000 tonna/db tárolókapacitású síkpadozatos terménytároló felsőpályás ledobókocsis betároló szalaggal.

 • Irodaépület mérlegházzal laborhelyiséggel és szociális helyiségekkel.

 • 60 tonnás 18m-es közúti rámpás hídmérleg.

 • Szükséges infrastruktúra kiépítése (aszfaltos út, murvás út, térbeton, vízelvezető árkok, földgázfogadó, gázcsővezeték- és villamoshálózat).

 • Rakodógépek (1db homlok rakodógép, 1db villástargonca)

 • K+F+I tevékenység (energiatakarékos módon növeli a szárítási folyamat tűzbiztonságát, valamint a kész termény homogenitását).

Ez a technológia az öt évvel ezelőtt telepünkön újonnan épült 15.000 tonna kapacitású terménytároló siló mellé épül, és közvetlenül kapcsolódik ahhoz. A tervezett beruházásnak kettős célja van: egyrészt emelkedjen társaságunk terményágazatának eredményessége, másrészt a termények előállítását végző mezőgazdasági termelőknek ajánlott egységár az eddigieknél még szorosabb összhangban legyen a minőséggel. A fenti célok érdekében olyan típusú szárítóberendezést, magtárépületet és anyagmozgató technológiát választottunk, amely ma Európában a legkorszerűbbek között van.

 
A weboldal dizájnját a Fényművek 2007 Bt. tervezte.